Здатність до самопроектування як ресурс розвитку особистості

Автор(и)

  • К. В. Гуцол Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

Анотація

Соціально-економічні трансформації сучасного суспільства зумовлюють нагальну потребу в особистостях, які спроможні задовольнити вимоги прогресивного розвитку людства, зокрема здатні опановувати власну поведінку в умовах невизначеності, керуватися системою внутрішньої детермінації при прийнятті стратегічних життєвих рішень, формувати авторську позицію власних життєздійснень, що зумовлює їхні прагнення до саморозвитку, самоменеджменту, самопроектування.

Біографія автора

К. В. Гуцол, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України

науковий співробітник лабораторії когнітивної психології

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-11-20