Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

А. П. Загнітко, д-р філол. наук, професор, член-кор. НАН України
О. М. Кокун, д-р психол. наук, професор, член-кор. НАПН України
В. М. Астахов, д-р мед. наук, професор
О. В. Бацилєва, д-р психол. наук, професор
О. М. Шпортун, д-р психол. наук, доцент
І. В. Пузь, канд. психол. наук, доцент